Om förlaget säger nej

Det är inte bara skrivandet, det är också väntan på förlagets svar. Att utsätta sig för risken för ett nej tack … Som förläggare har vi i Willa Holma kommit att inse följande:

Att ett inskickat manus besvaras med ett brev där förlaget tackar nej till publicering betyder inte att det är dags att lägga författarambitionerna på hyllan eller att verket är undermåligt.

Willa Holma har redan tagit emot åtskilliga fantastiskt fina alster. Vi kommer inte att kunna ge ut dem alla. Vi läser och begrundar, i sinom tid kan vi ge svar.

I hopp om att författare inte ska låta sig nedslås.