Groda recensioner?

Hör det till dina yrkesuppgifter att recensera nyutkomna böcker? Ta gärna kontakt med oss för att be om ett recensionsexemplar av ”Den vindlande vägen och lilla grodan”. Tiina Meri, medieansvarig vid Willa Holma förlag, nås på telefonnummer 070-787 13 20.