Manus

Vi på Willa Holma förlag koncentrerar oss för närvarande på barn- och ungdomslitteratur. Du är varmt välkommen att skicka manus eller idéer till oss och kan förvänta dig ett svar inom 12 veckor.

I första hand vill vi att du skickar in ditt material i digitalt format till socialt@willaholma.se

Om du av någon anledning måste skicka på annat sätt, använd postadressen. Vänligen observera att vi inte kan returnera inskickat material.

Willa Holma förlag ansvarar inte för material som ej beställts, inte heller ansvarar förlaget för de problem som kan uppstå i postgången.

Adressen för dig som vill skicka ett manus är:

socialt@willaholma.se

Willa Holma förlag AB
Stora Gråbrödersg. 13
222 22 LUND