Kontakt

Vänligen observera att vi tyvärr ej har möjlighet att ta oss an nya manus.

Postadress:
Willa Holma förlag
Box 22042
250 22  HELSINGBORG

Besöksadress:
Stora Gråbrödersg. 13
LUND

Oskar Carlgren
oskar.carlgren@willaholma.se
+46 (0)72 528 35 15

Vänligen observera att vi tyvärr inte har möjlighet att ta oss an nya manus.