Willa Holma förlag - miljömärkta kvalitetsböcker för barn och unga.

Vi tror att människor i alla åldrar även (eller kanske framför allt) i våra dagar behöver den fysiska upplevelsen som en bok ger. Vår utgivning skall därför hålla hög kvalitet både vad gäller innehåll och exteriör. Vidare är vi övertygade om att det finns utrymme för och ett behov av en litteratur som talar om relevanta, angelägna ämnen med barn. Lekfull litteratur på fullaste allvar.

 

Vi är särskilt förtjusta i illustrerade böcker och vår utgivning präglas av hög tryckkvalitet dels för att göra eventuella bilder och illustrationer rättvisa och dels för att vi anser att god barn- och ungdomslitteratur är värd det. Då vi vill värna både om den inre och den yttre miljön väljer vi så miljövänliga material och metoder som möjligt. Hela vår utgivning är miljömärkt.