Grodans vänner

I ”Den vindlande vägen och lilla grodan” möter läsaren en vägvisare. En kompis!

Med sin första bok – en barnbok av Linda Fridh och Jutta Falkengren – väljer Willa Holma att rikta sig till barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, gudföräldrar och faddrar, vänner och grannar …

Se det som ett sätt säga:

Välkommen till världen. Välkommen till fantasin och de händelserika resor vi är fria att göra där.