Om förlaget

Willa Holma

Willa Holma förlag är ett förlag med stor passion för böcker i alla dess former. Vi tror att människor i alla åldrar även (eller kanske framför allt) i våra dagar behöver den fysiska upplevelsen som en bok ger. Vår utgivning skall därför präglas av hög kvalitet både vad gäller innehåll och exteriör. Eftersom vi är särskilt förtjusta i illustrerade böcker väljer vi att trycka våra böcker på ett sådant sätt att eventuella bilder och illustrationer kommer till sin fulla rätt. Willa Holma förlag vill värna både om den inre och den yttre miljön och som ett led i detta väljer vi så miljövänliga material och metoder som möjligt. Våra böcker är FSC- och Svanenmärkta.

Vi vänder oss till läsare i alla åldrar men inledningsvis kommer vår bokutgivning i huvudsak vara tänkt för de som är i början av sitt förhållande till boken.